OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsómihályi
Lásd szinonimáját Michaľany
Lásd még átfogóbban Sátoraljaújhelyi járás
Lásd még egyéb összefüggésben Ronyva
Más értelemben lásd Mihályi