OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Büd
Forrás gyal(494-495)hun(193)
Lásd vagy Büdszentmihály
Hernádbüd