OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Barakony
Lásd szinonimáját Brakoň
Lásd még átfogóbban Galántai járás
Más értelemben lásd Alsóbarakony
Felsőbarakony
Tornabarakony