OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Boksánbányai járás
Lásd még átfogóbban Krassó-Szörény vármegye
Lásd még részletesebben Barbos
Bényes
Boksánbánya
Dezesd
Dognácska
Doklény
Dulló
Érszeg
Furluk
Izgár
Királykegye
Krassófüzes
Krassóvermes
Nagyszurdok
Pogányosvölgy
Rafna
Valeapáj
Várboksán
Vaskő
Vassafalva
Zsidovin