OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Cristur-Crişeni
Lásd szinonimáját Szilágyfőkeresztúr