OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Felső-Tiszavidék
Lásd vagy Felső-Tisza-síkság
Tisza felső részének vidéke