OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Felsőkázsmárk
Lásd még átfogóbban Szikszói járás
Lásd még oksági összefüggésben Kázsmárk