OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Józseffalva (Zemplén)
Lásd szinonimáját Josephsdorf
Újpatak
Lásd még oksági összefüggésben Sárospatak