OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kassai járás
Lásd még átfogóbban Abaúj-Torna vármegye
Lásd még részletesebben Abaszéplak
Abaújharaszti
Abaújszakaly
Abaújszina
Alsóolcsvár
Alsótőkés
Apátka
Aranyida
Bárca
Baska
Benyék
Bernátfalva
Beszter
Bocsárd
Bölzse
Búzafalva
Buzinka
Csontosfalva
Enyicke
Felsőolcsvár
Felsőtőkés
Hatkóc
Hernádgecse
Hernádszurdok
Hernádtihany
Hidasnémeti
Hilyó
Idabukóc
Izdoba
Kassabéla
Kassahámor
Kassamindszent
Kassaújfalu
Kenyhec
Királynépe
Kisida
Koksóbaksa
Krajcár
Lengyelfalva
Miglécnémeti
Miszlóka
Nagyida
Pólyi
Rás
Rozgony
Saca
Semse
Szentlőrincke
Széplakapáti
Szilvásapáti
Tarcavajkóc
Tornyosnémeti
Zsebes (Abaúj-Torna)