OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kelecsény
Lásd szinonimáját Kelecsin
Kelečin
Lásd még átfogóbban Ökörmezői járás
Más értelemben lásd Feketekelecsény
Felsőkelecsény