OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Krassó vármegye
Általános megjegyzés, magyarázat 1779-1880 között újra önálló vármegye
Forrás gyal(592)
Lásd még átfogóbban Magyar Királyság
Tiszántúli kerület
Lásd még részletesebben Lugos
Újmoldova
Lásd még oksági összefüggésben Krassó-Szörény vármegye
Lásd még okozati összefüggésben Temesi bánság