OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Kraszna vidéke
Forrás kf(180-181)
Lásd szinonimáját Dealurile Crasnei
Krasznamenti-dombság
Lásd még átfogóbban Szilágyság
Lásd még részletesebben Kraszna (Szilágy)
Szilágysomlyó
Zilah
Lásd még egyéb összefüggésben Kraszna vármegye
Szilágy vármegye