OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Pusztai járás
Lásd még átfogóbban Győr vármegye
Lásd még részletesebben Bőnyrétalap
Győrasszonyfa
Győrság
Győrszentmárton
Kisbarátfalu
Kisbaráthegy
Mezőörs
Nagybarátfalu
Nagybaráthegy
Nagyécsfalu
Nagyécshegy
Nyalka
Nyúl (Győr-Sopron megye)
Nyúlhegy
Pázmándfalu
Pázmándhegy
Pér
Ravazd
Táp (Győr-Sopron megye)
Tápszentmiklós
Töltéstava