OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Rába
Általános megjegyzés, magyarázat Egészben vagy részben Magyarországon található folyó
ETO (282.243.734)
Lásd még általánosabban Győr-Sopron megyei folyóvíz
Vas megyei folyóvíz
Lásd még oksági összefüggésben Mosoni-Duna
Lásd még okozati összefüggésben Gyöngyös (patak, Rába)
Marcal
Pinka
Sorok-Perint