OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Rábca
Általános megjegyzés, magyarázat A Kis-Rába tárnokréti torkolatától a Répcét folytató, 47.55 km hosszú folyó, Győr előtt ömlik a Mosoni-Dunába
T 1886-1891 között teljesen új mederbe vezették, és a Győrön belüli torkolatát Győr elé helyezték
Lásd még általánosabban Győr-Sopron megyei folyóvíz
Lásd még oksági összefüggésben Mosoni-Duna
Lásd még okozati összefüggésben Hanság-főcsatorna
Keszeg-ér
Répce
Lásd még egyéb összefüggésben Börcs
Hanság
Pinnyéd
Tárnokréti
Q1 47.6833333 : 16.9833333