OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Rásonysápberencs
T 1938-ban Abaújsáp, Rásony és Sápberencs összevonásával keletkezett
Lásd még általánosabban Borsod megyei település
Lásd még átfogóbban Szikszói kistérség
Lásd még okozati összefüggésben Abaújsáp
Rásony
Szárazberencs
Q1 48.3166667 : 21.0