OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ronyva
Általános megjegyzés, magyarázat A Szalánci-hegységből (a Bogota oldalából), Kisszalánc északi határában eredő, Sátoraljaújhelynl a Bodrogba ömlő, 16.661 km hosszú kisvízfolyás
Lásd még általánosabban Borsod megyei folyóvíz
Lásd még oksági összefüggésben Bodrog (folyó)
Lásd még egyéb összefüggésben Alsómihályi
Alsóregmec
Felsőregmec
Hosszúláz
Kisszalánc
Kozma
Lasztóc
Nagykázmér
Sátoraljaújhely
Szaláncújváros
Széphalom