OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Susiana satrapia
T Perzsa satrapia a korábbi Elam területén
Lásd még átfogóbban Perzsa Birodalom
Lásd még részletesebben Susa
Lásd még okozati összefüggésben Elam
Lásd még egyéb összefüggésben Susiana