OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szerém vármegye
Forrás gyal(193)
ETO (439.24-35Szerém)
Lásd még átfogóbban Horvát-Szlavónország
Szlavónia
Lásd még részletesebben Iregi járás
Karlóca
Mitrovicai járás
Ópázovai járás
Pétervárad
Rumai járás
Šidi járás
Szávaszentdemeter
Újlaki járás
Vinkovcei járás
Vukovári járás
Zimony
Zimonyi járás
Zsupanyai járás
Lásd még okozati összefüggésben Valkó vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Délvidék
Szerémség