OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szilas (Komárom)
Lásd vagylagosan Brestovec
Lásd még átfogóbban Csallóközi járás
Más értelemben lásd Bódvaszilas
Mezőszilas
Rétszilas