OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szilas
Lásd vagy Bódvaszilas
Drávaszilas
Mezőszilas
Nagyböszörményi Szilas
Nagyszilas
Rétszilas