OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tarnavidéki tájvédelmi körzet
Általános megjegyzés, magyarázat Pétervásártól északra fekvő, 9450 ha nagyságú,a szubmediterrán növénytársulások termőhelyének, valamint a vidéken fészkelő császármadár élőhelyének megőrzése érdekében 1993-ban létrejött terület
Lásd még általánosabban tájvédelmi körzet
Lásd még átfogóbban Heves-borsodi-dombság
Lásd még egyéb összefüggésben Arló
Borsodszentgyörgy
Bükkszenterzsébet
Csernely
Domaháza
Hevesaranyos
Istenmezeje
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Váraszó