OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Zsitvaapáti
Lásd vagylagosan Opatovce
Lásd még átfogóbban Aranyosmaróti járás