OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

alapismeret
Általános megjegyzés, magyarázat Alapfogalmak, valamely tárgy alapismeretei, legfontosabb fogalmai, az alapismeretek tantárgya
Használati megjegyzés Például: "vállalkozási alapismeretek" = "vállalkozás" + "alapismeret"
Lásd szinonimáját alapozó tárgy
Lásd még kultúra legáltalánosabb alapjai
tudomány legáltalánosabb alapjai
Lásd vagylagosan alap
alapfogalom
bevezetés
Lásd még általánosabban tantárgy
Lásd még egyéb összefüggésben prolegomena