OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

album
Általános megjegyzés, magyarázat Könyv alakú képgyűjtemény vagy gazdag képtartalmú, díszes könyv
ETO 686.82
Lásd szinonimáját képes album
Lásd vagylagosan képgyűjtemény
Lásd még általánosabban gyűjteményes könyv
képzőművészeti dokumentum
Lásd még speciálisabban fényképalbum
képzőművészeti album
szabadlapos album
színházi album
Lásd még egyéb összefüggésben képeskönyv
művészkönyv