OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

archívum
Általános megjegyzés, magyarázat Levéltár, irattár vagy legáltalánosabb értelemben vett dokumentumgyűjtemény
Általános megjegyzés, magyarázat Dokumentumok gyűjtését, nyilvántartását, megőrzését, felújítását és hozzáférhetővé tételét biztosító szervezet vagy szervezeti egység [NAVA]
Lásd vagy dokumentumgyűjtemény
filmarchívum
hangarchívum
irattár
levéltár