OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

bács-szerémi ruszinok
T A 18. század közepén Kárpátaljáról Bácskeresztúrra települt ruszinok és a Vajdaságban önálló nemzetiségnek elismert utódaik
Lásd vagylagosan Keresztúr
Lásd még általánosabban ruszinok
Lásd még egyéb összefüggésben bács-szerémi ruszin irodalom
magyarországi ruszinok