OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

bírósági határozat
Általános megjegyzés, magyarázat Bíróság rendelkezése, döntése folyamatban levő ügyben. Per érdemét eldöntő ítélet vagy végzés
ETO 340.142
347.95
Lásd még bírósági határozat mint jogforrás
Lásd még általánosabban jogalkalmazási határozat
Lásd még speciálisabban alkotmánybírósági határozat
bírósági ítélet
bírósági végzés
Lásd még okozati összefüggésben bírósági határozat-végrehajtás
Lásd még egyéb összefüggésben döntvénytár