OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

corpus iuris canonici
ETO 27-742-266
Lásd vagylagosan egyházi törvény
egyházi törvénytár
Lásd még általánosabban vallási törvénygyűjtemény
Lásd még egyéb összefüggésben keresztény egyház
vallási törvény