OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

csemete
Lásd szinonimáját suháng
Lásd még oksági összefüggésben fa
Lásd még okozati összefüggésben csemetetermesztés
Lásd még egyéb összefüggésben fabél