OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

döntvénytár
Általános megjegyzés, magyarázat Bíróságok ítéleteit, államigazgatási szervek határozatait tartalmazó gyűjtemény
ETO (094.9)
(094.91)
(094.92)
291.8
Lásd szinonimáját állásfoglalások gyűjteménye
jogi esetek ismertetése
Lásd még döntvények mint jogforrás
egyházi döntvény
Lásd még általánosabban jogszabálygyűjtemény
Lásd még részletesebben bírósági ítélet
határozat
Lásd még egyéb összefüggésben bírósági határozat