OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

dalgyűjtemény
Általános megjegyzés, magyarázat Énekeket, dalokat hangzó, vagy hangjegyírással (is) rögzített formában tartalmazó dokumentum
Használati megjegyzés Speciális, hangzó formában felvett dalgyűjtemények esetén a "hangfelvétel" deszkripotorral együtt használandó
Lásd még általánosabban zeneművek gyűjteménye
Lásd még speciálisabban énekeskönyv
melodiárium
népdalgyűjtemény
táncdalgyűjtemény
Lásd még egyéb összefüggésben daloskönyv