OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

daloskönyv
Általános megjegyzés, magyarázat Nép- és műdalok gyűjteménye köznapi használatra
Lásd vagylagosan népdalkönyv
Lásd még általánosabban énekeskönyv
Lásd még részletesebben dal
Lásd még egyéb összefüggésben dalgyűjtemény
dalszöveg