OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

digitális dokumentum
Általános megjegyzés, magyarázat Digitálisan (binárisan) kódolt formában tárolt dokumentum (tágabb értelemben minden diszkrét jeleket tartalmazó dokumentum).
Általános megjegyzés, magyarázat Dokumentumnak tekintett digitálisan kódolt formájú jelek csoportja.
Általános megjegyzés, magyarázat Dokumentum tartalmának digitálisan tárolt állománya.
Általános megjegyzés, magyarázat Elektronikus dokumentumnak tekintett digitális jelek csoportja [NAVA]
Használati megjegyzés A kifejezést csak a szűkebb értelemben vett elektronikus digitális dokumentumokra használjuk
ETO (0.034.2)
Lásd vagylagosan digitális dokumentumgyűjtemény
Lásd még általánosabban elektronikus dokumentum
Lásd még speciálisabban digitális audiovizuális dokumentum
digitális könyv
digitálisan készült dokumentum
digitalizált dokumentum
Power Point dokumentum
Word dokumentum