OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

dokumentumállomány
Általános megjegyzés, magyarázat Archívumok, dokumentációs intézmények, irattárak, könyvtárak állománya.
Általános megjegyzés, magyarázat A könyvtár által tartós megőrzésre nyilvántartásba vett dokumentumok összessége [1997/CXL törv.]
Lásd szinonimáját dokumentumgyűjtemény