OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

egybemásolt kézirat
Általános megjegyzés, magyarázat Különböző, egy kötetbe másolt kéziratok [BERLÁSZ]
Lásd még általánosabban kéziratos másolat
Lásd még egyéb összefüggésben gyűjtőkötet