OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

egyházi énekeskönyv
Általános megjegyzés, magyarázat Egyházilag elfogadott vallásos énekeket tartalmazó könyv
Lásd még általánosabban egyházi irodalmi dokumentum
énekeskönyv
Lásd még speciálisabban graduale
Lásd még részletesebben egyházi népének