OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

egyházi törvénytár
Lásd vagy corpus iuris canonici
vallási törvénygyűjtemény