OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

emlékkönyv
Általános megjegyzés, magyarázat Évfordulóra írt, tanulmányokat, elbeszéléseket stb. tartalmazó gyűjtemény
ETO 082.2
Lásd szinonimáját emlékkötet
Lásd még általánosabban gyűjteményes könyv
Lásd még egyéb összefüggésben életrajz
emlékszám
utóélet