OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

energiaültetvény
Általános megjegyzés, magyarázat A biomasszatermelés és az energiafelhasználás érdekében telepített növénykultúra
Lásd még általánosabban ültetvény
Lásd még oksági összefüggésben biomassza
energia
Lásd még okozati összefüggésben gyorsan növő fa