OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

erdősáv
Lásd még általánosabban erdő
Lásd még okozati összefüggésben erdősítés