OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

exlibris-gyűjtemény
Általános megjegyzés, magyarázat Ex libris bejegyzéseket tartalmazó gyűjtemény
Lásd még általánosabban gyűjteményes könyv
szaklexikon
Lásd még részletesebben ex libris