OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

faszerkezet
ETO 694
Lásd még favázas építés
Lásd még általánosabban tartószerkezet
Lásd még oksági összefüggésben könnyűszerkezet
Lásd még egyéb összefüggésben faanyag