OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

fond
Általános megjegyzés, magyarázat Tárolási egységet alkotó kéziratok összessége
Lásd még általánosabban dokumentumgyűjtemény
Lásd még speciálisabban hagyaték
kéziratgyűjtemény
személyi irattár
Lásd még okozati összefüggésben fondjegyzék