OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

frazeológia
Általános megjegyzés, magyarázat Az állandósult szókapcsolatok összegyűjtése, közzététele és kutatása [VILIRLEX]
ETO 81'373.7
Lásd szinonimáját szintagma
szókapcsolat
szószerkezet
szószerkezet-kutatás
Lásd még általánosabban stilisztika
Lásd még átfogóbban szóalkotás
Lásd még részletesebben frazeológiai gyűjtemény
mondás
szójáték
Lásd még egyéb összefüggésben retorika