OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

frazeológiai gyűjtemény
Általános megjegyzés, magyarázat Állandó szókapcsolatok, jellemző szóhasználatok, kifejezésmódok gyűjteménye
Lásd még általánosabban gyűjteményes könyv
szaklexikon
Lásd még speciálisabban idézetgyűjtemény
közmondásgyűjtemény
Lásd még átfogóbban frazeológia
Lásd még részletesebben szólás
Lásd még egyéb összefüggésben szókincs