OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

grafológia
ETO 159.925.6
Lásd szinonimáját íráselemzés
írásszakértő
Lásd még általánosabban alkalmazott lélektan
Lásd még átfogóbban bűnügytan
kriminalisztika
Lásd még oksági összefüggésben aláírás-gyűjtemény
írás
Lásd még egyéb összefüggésben kézirattan
lélektan