OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

gyűjtőkötet
Általános megjegyzés, magyarázat Önállóan kiadott könyvek utólagos összekötésével előállított kötet [MSZ 3424/1]. Több, eredetileg különálló, de utóbb könyvszerűen összefűzött vagy bekötött kéziratból álló kötet [BERLÁSZ]. Több, egymástól független, rendszerint azonos méretű mű egybekötésével összeállított kötet [MSZ 3424/1]
Lásd szinonimáját egybenyomás
kolligátum
Lásd még általánosabban könyv
Lásd még egyéb összefüggésben egybemásolt kézirat