OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

gyűjteményes könyv
Általános megjegyzés, magyarázat Általános értelemben művekből vagy szájhagyomány alapján válogatott (szemelvényes) gyűjtemény.
Általános megjegyzés, magyarázat Két vagy több művet tartalmazó,egy vagy több kötetes könyv közös főcímmel vagy anélkül [MSZ 3424/1][MSZ 3402-80]
Használati megjegyzés Irodalmi (műfaji) gyűjtemények az "antológia", a "versantológia" vagy a "prózaantológia" stb. deszkriptorral osztályozandók
ETO 08
82-82
Lásd még általánosabban gyűjteményes dokumentum
könyv
Lásd még speciálisabban aláírás-gyűjtemény
album
antológia
atlasz
cikkgyűjtemény
életrajzgyűjtemény
emlékkönyv
énekeskönyv
eseménygyűjtemény
exlibris-gyűjtemény
frazeológiai gyűjtemény
hittételgyűjtemény
imakönyv
jogszabálygyűjtemény
kalendárium
legendárium
népdalgyűjtemény
összegyűjtött művek
szabadalmi gyűjtemény
szabványjegyzék
szöveggyűjtemény
tanulmánygyűjtemény
vallási törvénygyűjtemény
válogatott művek
zsoltároskönyv
Lásd még részletesebben szemelvény
Lásd még egyéb összefüggésben dokumentumgyűjtemény