OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

gyümölcsös
ETO 712.27
Lásd még általánosabban kert
Lásd még részletesebben gyümölcsfa
gyümölcstermő növény
Lásd még oksági összefüggésben gyümölcs